ระยะเวลาการเช่าโดยทั่วไปของทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆกันย่อมมีระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น

การเช่าคอนโด หรือห้องพักอาศัย มักทำสัญญากันในลักษณะปีต่อปีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมต่อทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ในขณะที่พื้นที่เช่าเพื่อการค้าในศูนย์การค้าต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เนื่องจากในมุมมองของธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำธุรกิจให้เกิดความคุ้มทุนต่อ 

ธุรกิจแต่ละธุรกิจก็ย่อมมีความแตกต่างในความต้องการ หรือแม้กระทั่งแต่ละบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน (Industry) เดียวกันก็ยังมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป หรือแม้แต่บริษัทๆหนึ่ง ก็ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างออกไปอีกขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา และสภาวะของบริษัทในขณะนั้น

มาลองตรวจสอบดูว่าพื้นที่สำนักงาน แต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันอย่างไร? ไม่ว่าจะเป็น Home Office, Conventional Office (พื้นที่ว่างบนอาคารสำนักงาน )  รวมทั้ง Serviced Office (ออฟฟิศสำเร็จรูป)

Page 2 of 2
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย -คลิกเพื่อดูรายละเอียด