Type

Size

Area

Search results (166)

Interchange 21 / อาคารอินเตอร์เช้นจ์ 21

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m.
Area: สุขุมวิท | Sukhumvit
Asking Rental (Baht / sq.m.): 1,250.-

Ital Thai Tower / อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m.
Area: เพชรบุรี | Petchburi
Asking Rental (Baht / sq.m.): 530.-

ITF Tower / อาคารไอทีเอฟ

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m.
Area: สีลม | Silom
Asking Rental (Baht / sq.m.): 400-500

Jasmine City Building | อาคารจัสมินซิตี้

Size: 100% occupied
Area: อโศก | Asoke
Asking Rental (Baht / sq.m.): 750

Juthamard Building / อาคารจุฑามาศ

Size: 500-800 sq.m.
Area: วิภาวดี | Vipawadee
Asking Rental (Baht / sq.m.): 600.-

K.C.C. Building / อาคาร เคซีซี

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: สาทร | Sathorn
Asking Rental (Baht / sq.m.): 350

Kamol Sukosol Building / อาคารกมลสุโกศล

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: สีลม | Silom
Asking Rental (Baht / sq.m.): 600.-

KPN Tower / อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: พระราม9 | Rama9
Asking Rental (Baht / sq.m.): 450.-
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย -คลิกเพื่อดูรายละเอียด