justco co-working space Bangkok

Type

Size

Area

Search results (128)

United Business Center (UBC II) / อาคาร ยู บี ซี 2

Size: 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m.
Area: สุขุมวิท | Sukhumvit
Asking Rental (Baht / sq.m.): 910.-

United Center / อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: สีลม | Silom
Asking Rental (Baht / sq.m.): 810-1,050.-

United Tower Thonglor / อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: สุขุมวิท | Sukhumvit
Asking Rental (Baht / sq.m.): 600.- up

Vanissa Building / อาคาร วานิสสา

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: ชิดลม | Chidlom
Asking Rental (Baht / sq.m.): 1,200.-

Vanit Building (Newly Renovate) / อาคารวานิช

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: เพชรบุรี | Petchburi
Asking Rental (Baht / sq.m.): 590.-

Virgo Tower

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: บางนา | Bangna
Asking Rental (Baht / sq.m.): 450.-

Vorasombat Building / อาคารวรสมบัติ

Size: Less than 100 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: พระราม9 | Rama9
Asking Rental (Baht / sq.m.): 530.- plus common fee 40.-

Wave Place Building / อาคารเวฟเพลส

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m.
Area: เพลินจิต | Pleonchit
Asking Rental (Baht / sq.m.): 990.-
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย - คลิกเพื่อดูรายละเอียด