Type

Size

Area

Search results (44)

U Chu Liang Building / อาคาร อื้อ จื่อ เหลียง

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: พระราม4 | Rama4
Asking Rental (Baht / sq.m.): 850.-

United Center / อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: สีลม | Silom
Asking Rental (Baht / sq.m.): 820-890

Vanit Building (Newly Renovate) / อาคารวานิช

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: เพชรบุรี | Petchburi
Asking Rental (Baht / sq.m.): 550

อาคารบุญมิตร Boonmitr Building

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: สีลม | Silom
Asking Rental (Baht / sq.m.): 500.-/sq.m./m
Page 6 of 6
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย -คลิกเพื่อดูรายละเอียด