justco co-working space Bangkok

ลดต้นทุน, Downsize, ลดขนาดออฟฟิศ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

จากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลากหลายสำนักว่าวิกฤต COVID-19 จะยาวนานและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอย่างมาก ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจ และผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย และการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจยาวนานควรจะต้องถูกพิจารณาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อประคับประคองกระแสเงินสดให้เพียงพอที่จะอยู่รอดในวิกฤตครั้งนี้ได้

covid-19 office rental
 

เศรษฐกิจของโลกจะแย่ขนาดไหน? เรากำลังเจอกับอะไรอยู่?

 • Goldman Sachs ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจชั้นนำของโลกคาดการณ์ว่า GDP ของโลกในไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2563 อาจติดลบถึง -24% ซึ่งเป็นอัตราการลดลงมากที่สุดของ GDP โลก นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูล GDP ในปี พ.ศ. 2490 (73 ปี)
 • ในวันที่บทความนี้ถูกเขียน (3 เมษายน 2563) EIC (Economic Intelligence Center – SCB) คาดการณ์ GDP ประเทศไทยในปี 2563 จะเติบโตติดลบที่ -5.6% ซึ่งเป็นอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2541
 • มีการคาดการณ์ที่หลากหลายถึงระยะเวลาของวิกฤตการณ์นี้ บางแหล่งที่มาให้ความเห็นว่าอาจ กินระยะเวลานานถึงกว่า 2 ปีกว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
การคาดการณ์ที่ตรงกันจากหลายๆแหล่งเห็นว่าวิฤตการณ์นี้จะกินเวลาถึงสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นอย่างน้อยที่สุด

เราทำอะไรได้บ้างเพื่อลดต้นทุนรายจ่ายของพื้นที่สำนักงาน?

ในภาวะที่การรักษากระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด บริษัทควรลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนคงที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาหรือเพิ่มอัตราส่วนของกำไร โดยมุมมองหนึ่งที่ควรจะถูกนำขึ้นมาพิจารณาคือรายจ่ายของออฟฟิศ โดยมีสิ่งที่บริษัทฯสามารถพิจารณาได้ดังนี้

 1. ลองปรับเปลี่ยน Layout เพื่อเพิ่ม Efficiency

  ในช่วงยุคปี 2000 มี Rule of Thumb ของสัดส่วนการใช้พื้นที่สำนักงานโดยคร่าวๆอยู่ที่ 10 ตรม. ต่อคน (รวมพื้นที่ส่วนกลางเช่น Reception area หรือห้องประชุม ฯลฯ) ซึ่งในปัจจุบันนี้สัดส่วนดังกล่าวลงลงไปมากเนื่องจากพื้นที่เช่าสำนักงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น วาง Layout ได้ง่ายขึ้น ทำให้สัดส่วนลดลงไปเหลือที่ 6 – 8 ตรม. ต่อคน ถ้าหากบริษัทคุณยังใช้พื้นที่อยู่ในระดับ 10 ตรม.ต่อคน ก็อาจถึงเวลาแล้วที่คุณจะลองศึกษาดูว่าคุณปรับเปลี่ยน Layout เพื่อให้จุคนได้มากขึ้นหรือลดพื้นที่เพื่อลดต้นทุนได้หรือไม่
สำหรับองค์กรขนาดเล็ก การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้เกิด Efficiency มากขี้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ดีในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่มีความซับซ้อนของการใช้พื้นที่มากขึ้น มี Function การทำงานที่หลากหลายอาจจะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการพื้นที่ออฟฟิศด้วย เพื่อให้เกิด ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

 2. Work-from-home, Remote Working

  ตลกร้ายแห่งปี คือผู้ผลักดันโครงการ Work-from-home และ Digital transformation ของบริษัทต่างๆ ไม่ใช่ CEO หรือ COO ผู้เก่งกาจ หากแต่เป็น ไวรัสตัวเล็กๆที่บังคับให้เรายอมรับแนวความคิดของการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานนอกสถานที่มาเป็นวัฒนธรรมชั่วคราวของการทำงานอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก แต่เชื่อว่าจากเหตุการณ์นี้จะมีบริษัทฯจำนวนมากที่เริ่มเห็นประโยชน์ของการ Work-from-home ถ้าหากคุณมีวิธีบริหารจัดการไม่ให้ Productivity ของพนักงานลดลง และเมื่อเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียของ การทำงานกับที่บ้าน VS การทำงานที่ออฟฟิศแล้ว ก็อาจเป็นโอกาสในการที่คุณจะปรับลดพื้นที่สำนักงานของคุณลง และให้พนักงานทำงานอย่างมีความยืดหยุ่นขึ้น จากการมีโต๊ะประจำของแต่ละคน อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ Hot desk หรือ Shared open space เมื่อพนักงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออฟฟิศ เป็นต้น

 3. การลดขนาดพื้นที่

  ผลพวงของการปรับเปลี่ยนในข้อ 1-2 ด้านบน คุณอาจจะพิจารณาในการต่อรองการลดขนาดสำนักงานกับผู้ให้เช่าซึ่งโดยปกติแล้วการเจรจาเพื่อลดขนาดของสำนักงานในส่วนที่ไม่จำเป็นในรอบการต่อสัญญาเช่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยทั่วไป แต่การต่อรองลดขนาดในระหว่างอายุสัญญาเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยาก แต่หากบริษัทของคุณมีวิกฤตการณ์ การเจรจากับผู้ให้เช่าก็เป็นสิ่งที่ควรทำ (ไม่ต่างไปจากการเจรจาพักชำระหนี้กับธนาคาร)

 4. ย้ายออกจากออฟฟิศที่ค่าเช่าสูง ไปอาคารที่ค่าเช่าต่ำลง

  คุณมีตัวเลือกเสมอในการเลือกอาคารสำนักงานที่มีค่าเช่าเหมาะสม ในปัจจุบันนี้อาคารสำนักงานมีหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับเกรด, สถานที่ตั้ง, ระยะทางจาก BTS, MRT ฯลฯ หากค่าเช่าในปัจจุบันนี้สูงเกินไป คุณสามารถจะหาพื้นที่สำนักงานเกรดใกล้เคียงกัน หรือต่ำกว่าเล็กน้อยในราคาที่ถูกลงได้เสมอ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเช่าปัจจุบันของคุณด้วยว่าสูงหรือต่ำกว่าอัตราตลาดมากน้อยเท่าไร)

 5. Coworking Space

  Coworking space เป็นรูปแบบสำนักงานที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระยะหลังๆ เพราะเป็นรูปแบบออฟฟิศที่ให้ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนสูง ทั้งการปรับขนาดขึ้นหรือลด, การเลือกช่วงระยะเวลา ความยาวของการเช่า, การเอื้อให้พนักงานหรือสมาชิกของ Coworking space สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้หลายสาขาตามที่สมาชิกสะดวก, การประหยัดงบประมาณในการลงทุนตกแต่ง หรือทำพื้นที่คืนในช่วงเริ่มต้นหรือเมื่อหมดสัญญา ฯลฯ บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนจากออฟฟิศแบบ Conventional ที่เราคุ้นเคยกันมาเป็น Coworking space สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ และเพิ่ม Productivity ของธุรกิจได้

 

สิ่งอื่นๆที่ควรคำนึงถึง เกี่ยวกับการลดต้นทุนของพื้นที่สำนักงาน

 1. ความเหมาะสมของการใช้พื้นที่กับลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 2. CAPEX หรือเงินลงทุนเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสำนักงานซึ่งต้องถูกพิจารณาควบคู่ไปกับการประหยัดของค่าใช้จ่ายรายเดือนที่อาจลดลง
  • ค่าตกแต่งสำนักงานใหม่
  • ค่าปรับสภาพคืนพื้นที่เป็นมาตรฐานอาคารเมื่อย้ายออก
 3. ปัจจัยด้านคุณภาพอื่นๆ เช่นความพึงพอใจและความภาคภูมิใจโดยรวมของพนักงาน การเดินทาง ฯลฯ

ในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย การปรับเปลี่ยนเพื่อลดต้นทุนรายจ่ายของการเช่าสำนักงานเป็นสิ่งที่ควรศึกษา และเราเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณสามารถพัฒนาเพื่อสร้างสัดส่วนกำไรและกระแสเงินสดที่ดีขึ้นให้กับบริษัทได้

หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ BOF ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อช่วยระบุโอกาสในการลดต้นทุน ช่วยคุณเจรจาต่อรองการลดขนาดพื้นที่ เสนอรายชื่อหรือแนะนำสำนักงานที่ค่าเช่าถูกลง ฯลฯ

ติดต่อ BOF คลิกที่นี่ หรือติดต่อเราที่เบอร์ 088 890 2221

หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย - คลิกเพื่อดูรายละเอียด