- Bangkok Office Finder

  • Blog

ปรึกษาและให้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า

วันนี้ BangkokOfficeFinder.com เป็นมากกว่า One-stop Office Finder ที่เราเคยเป็น

บริการเสริม BOF New Office Assistant Service บริการแนะนำ และเชื่อมต่อท่าน กับมืออาชีพในด้านต่างๆ เช่น การตกแต่งภายใน จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน บริการขนย้าย, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, งานเดินระบบ IT, ฯลฯ เพื่อให้การย้ายเข้าออฟฟิศใหม่ของคุณในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์การย้ายออฟฟิศที่ราบรื่นที่สุด

เพราะเรารู้ว่าการเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการเพื่อย้ายเข้าออฟฟิศใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน ขั้นตอนนี้มักจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัด มีความสลับซับซ้อนของการวางลำดับขั้นตอน มีจุดที่จะต้องระวัง และบริหารจัดการความเสี่ยง (เช่น ความเสียหายเมื่อพลาดกำหนดระยะเวลา, ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย, ความเสียหายต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีคุณภาพ, ฯลฯ)

BOF New Office Assistant Service เป็นบริการใหม่ของ BangkokOfficeFinder.com ที่จะช่วยแนะนำมืออาชีพในด้านต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าของเรา ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

คำถามเกี่ยวกับบริการ BOF New Office Assistant Service:

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้บริการหาออฟฟิศกับเรา

  • Zilingo
  • Bosch
  • Accor Plus
  • Ptt Digital

ปรึกษาและให้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า