BOF

- Bangkok Office Finder

  • Blog

ปรึกษาและให้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า

BLOG

Feb 17, 2022

ระยะเวลาการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน, ข้อดี ข้อเสียที่เกิดจากความแตกต่างของระยะเวลาของสัญญาและการเจรจากับผู้ให้เช่า

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้บริการหาออฟฟิศกับเรา

  • Zilingo
  • Bosch
  • Accor Plus
  • Ptt Digital

ปรึกษาและให้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า