- Bangkok Office Finder

  • Blog

ปรึกษาและให้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า

BangkokOfficeFinder เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพื้นที่สำนักงานประเภทต่างๆในกรุงเทพเอาไว้อย่างครบถ้วน และหลากหลาย พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจครบถ้วน เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบ one-stop service ที่จะช่วยให้ผู้เช่าได้เข้าถึงพื้นที่สำนักงานที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้มากที่สุด ในขณะที่จ่ายค่าเช่าน้อยที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการบริหารงานโดยรวมมีประสิทธิภาพ (efficiency) สูงสุด

Bangkok Office Finder จะเป็นผู้ช่วยของท่านในการ

เครื่องมือค้นหาและให้คำปรึกษา

เป็นเครื่องมือค้นหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาคารสำนักงาน และประเภทของสำนักงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ให้ข้อมูลและเปรียบเทียบ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสำนักงาน พื้นที่สำนักงานโดยรอบ การเดินทาง แหล่งอาหารการกิน สาธารณูปโภคของอาคาร ข้อควรระวังต่างๆ เช่น อาคารบางอาคารที่มีการคิดราคาค่าเช่าพิเศษที่แตกต่างจากปกติ Bangkok Office Finder จะช่วยให้ท่านเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละอาคารในแบบ Apple-to-Apple

นำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

นำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจทั้งทางด้านการเงิน และด้านอื่นๆที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน

เป็นตัวแทนของผู้เช่าในการต่อรอง

เป็นตัวแทนของผู้เช่าในการต่อรองกับเจ้าของอาคาร เพื่อให้ได้ค่าเช่าต่ำที่สุด และมีเงื่อนไขการเช่าที่มีความยืดหยุ่น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าสูงสุด

ช่วยเหลือด้านการตรวจสอบสัญญา

เป็นตัวแทนของผู้เช่าออฟฟิศในการช่วยระวัง และอธิบายเงื่อนไขของสัญญาเช่า รวมทั้งช่วยตรวจสอบว่าสัญญาเช่ามีเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกัน

เราให้บริการผู้เช่าตามรายการด้านบนทั้งหมด ฟรี!! รับประกัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำไมใช้บริการกับเราถึงไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เอาความปวดหัวและความเสี่ยงต่างๆในการจัดหาพื้นที่สำนักงานมาให้เรา เพื่อให้ท่านสามารถให้เวลากับการทำกิจกรรมหลักของธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่ Bangkok Office Finder จะเปลี่ยนเรื่องอสังหาฯที่กินเวลา ข้อมูลรายละเอียดที่ซับซ้อน และการเจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่าที่ยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้บริการหาออฟฟิศกับเรา

  • Zilingo
  • Bosch
  • Accor Plus
  • Ptt Digital

ปรึกษาและให้บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า