justco co-working space Bangkok

FAQs

การใช้ Bangkok Office Finder ดีกว่าการหาพื้นที่อาคารสำนักงานเองอย่างไร ?

คำแนะนำของเราคือ ทุกท่านที่ต้องการหาพื้นที่สำนักงานควรมีที่ปรึกษาตัวแทนผู้เช่าเป็นผู้ช่วยเนื่องจากเหตุผลหลักๆดังนี้

  1. การหาพื้นที่ว่าง และการหาข้อมูลที่ครบถ้วนทำได้ยากมาก และกินเวลานานมาก การเปิดอินเตอร์เน็ตเพื่อหาเบอร์ติดต่อแล้วโทรหาอาคารแต่ละอาคารใช้เวลา และหลายๆครั้งได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
  2. การเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละอาคาร บางครั้งทำได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น บางอาคารรวมค่าไฟระบบปรับอากาศในค่าเช่าแล้ว บางอาคารไม่รวม บางอาคารมีการผลักภาระค่่าภาษีโรงเรือนให้ผู้เช่า หรืออาคารที่ต่างกันก็มีพื้นที่ส่งมอบไม่เหมือนกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณการตกแต่งเป็นต้น มีข้อมูลและปัญหาลักษณะนี้อีกมากซึ่งถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้มีประสบการณ์ในการวงการอสังหาฯประเภทพื้นที่สำนักงานมาก่อน ก็ยากที่จะเข้าใจและระมัดระวังค่าใช้จ่ายแอบแฝงเหล่านี้ได้ทั้งหมด
  3. Bangkok Office Finder มีข้อมูลทิศทางของตลาด และข้อมูลของการเช่าที่เสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตที่ครบถ้วน จึงสามารถให้ความเห็นได้ว่าค่าเช่า และเงื่อนไขของสัญญาที่ท่านได้รับจากผู้ให้เช่านั้น สูงหรือต่ำกว่าตลาด และมีช่องว่างของเงื่อนไขทีใดหรือไม่ที่สามารถจะขอเจรจา เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เช่าได้อีก
  4. ข้อมูลตลาด และข้อมูลราคาเช่าดังกล่าว เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองกับผู้ให้เช่าได้ โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถเสนอราคาที่แพงเกินราคาตลาด นอกเหนือจากนั้น Bangkok Office Finder ยังสามารถประเมินจุดต่ำสุดของราคาค่าเช่าในใจของผู้ให้เช่าได้ โดยอาศัยข้อมูลการเช่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต
  5. ที่สำคัญที่สุด การบริการของ Bangkok Office Finder ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลเลยที่ท่านจะเลือกหาพื้นที่สำนักงานเองโดยไม่ติดต่อเรา

ทำไมเราถึงได้ราคาถูกกว่า ? Bangkok Office Finder บวกค่าบริการในการจัดหาเข้าไปในค่าเช่าหรือไม่ ?

  1. Bangkok Office Finder มีข้อมูล Benchmark ของตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลราคาเช่าที่เกิดขึ้นจริงที่อาคารต่างๆทั่วกรุงเทพ เราจึงรู้ระดับค่าเช่าที่สามาระต่อรองกับผู้ให้เช่าได้
  2. Bangkok Office Finder มีประสบการณ์และสายสัมพันธ์กับผู้ให้เช่าอาคารต่างๆในกรุงเทพเป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าผู้ให้เช่ายังคงต้องการรักษาสายสัมพันธ์กับเรามากกว่าคนที่มาติดต่อเพียงครั้งเดียวอย่างเช่นผู้ที่ Walk-in และสอบถามต่อรองราคาทั่วไป ลักษณะคล้ายกับบริษัท Agency ท่องเที่ยว และ Agency โรงแรม , สายการบินต่างๆ ที่มักได้ราคาถูกกว่าการที่ลูกค้าติดต่อกับสายการบินหรือโรงแรมเองเป็นรายครั้ง
  3. Bangkok Office Finder มีประสบการณ์และเทคนิคในการการสร้างอำนาจการต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายผู้เช่าในการต่อรอง โดย Bangkok Office Finder จะไม่มีการบวกค่าบริการในการเป็นตัวแทนผู้เช่าไปในค่าเช่า เพื่อให้ค่่าเช่าแพงขึ้นเป็นอันขาด โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการของ Bangkok Office Finder ได้ในคำถามข้อถัดไป

ในเมื่อไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เช่า แล้วรายได้ของ Bangkok Office Finder มาจากไหน ?

เนื่องจากโครงสร้างของตลาดอาคารสำนักงานในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ฝ่ายผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายรับภาระค่าแนะนำ /ค่านายหน้า เนื่องจากผู้ให้เช่าส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการจ้างฝ่ายขายเพื่อออกหาลูกค้าอย่างจริงจัง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริหารงาน แต่เลือกใช้วิธีการให้นายหน้าเป็นผู้แนะนำอาคารของตนให้กับผู้เช่าแทน Bangkok Office Finder รับประกันค่าเช่าถูก และไม่มีการบวกเพิ่มค่าบริการไปในค่าเช่าแน่นอน โดยลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาของ Bangkok Office Finder กับผู้ให้บริการรายอื่นได้ทันที

ถ้า Bangkok Office Finder ได้รับค่าแนะนำจากฝ่ายผู้ให้เช่า จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเสนอพื้นที่ที่เหมาะกับท่านที่สุด ? ไม่ใช่แนะนำพื้นที่ๆ Bangkok Office Finder จะได้ค่าแนะนำสูงสุด ?

Bangkok Office Finder แตกต่างจากผู้เล่นอื่นๆในตลาดที่มีลักษณะการทำงานเป็น "นายหน้า" กล่าวคือแนะนำพื้นที่ที่ตนเองรู้จักให้กับผู้ต้องการเช่า และเป็นตัวกลางในการเจรจาเช่า / ซื้อ ขาย การทำงานในลักษณะนี้มักมีการโน้มน้าวให้ผู้เช่าเลือกพื้นที่ๆให้ผลประโยชน์กับตัวนายหน้ามากที่สุด และไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างจริงจัง

Bangkok Office Finder เป็นที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ในการรวบรวมพื้นที่ว่างที่ตรงกับความต้องการท่าน จัดเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบให้ท่านทั้งในด้านตัวเลข (เชิงปริมาณ - Quantitative) และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณภาพของอาคาร ความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ของผู้ให้เช่า , ความสะดวกสบายในการเดินทาง , ความหนาแน่นของอาคารจอดรถ ฯลฯ (เชิงคุณภาพ - Qualitative) การตัดสินใจในส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้เช่าทั้งหมด โดยเราจะไม่พยายามโน้มน้าวลูกค้าให้เลือกอาคารที่มีค่าเช่าแพงๆ โดยเด็ดขาด นอกเหนือจากนั้น Bangkok Office Finder ยังเป็นบริษัทที่ปรึกษาฯ ที่ไม่มีการให้บริการด้านการบริหารอาคาร (Property Management) หรือ ตัวแทนผู้ให้เช่า (Landlord Representation - Sole Agency)

ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เช่าอย่างแท้จริง และไม่มี Conflict of Interest

อาคารไหนบ้างที่เราดูแล ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านจะไม่พลาดพื้นที่สำนักงานดีๆ ?

Bangkok Office Finder ไม่เพียงแต่รับฝากพื้นที่เช่าที่ผู้ให้เช่า โทร / ติดต่อเราผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น แต่เรามีพนักงานที่คอยอัพเดตข้อมูลพื้นที่ว่างของอาคารสำนักงานในกรุงเทพ เพื่อสอบถามการเปลี่ยนแปลงของอัตราเช่า และพื้นที่เช่าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เราแตกต่างจากเว็บนายหน้าอื่นๆ และทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะครอบคลุมตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

Bangkok Office Finder มีเครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยในการตัดสินใจได้บ้าง?

เรามีรูปแบบการนำเสนอและเครื่องมือมากมายที่จะช่วยวิเคราะห์ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องใช้ในการเช่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดอายุสัญญา, ตารางการเปรียบเทียบข้อมูลอาคาร และบริเวณรอบด้าน , ระยะทางถึงรถไฟฟ้า และเครื่องมืออื่นๆ ที่เราสามารถ tailor-made เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่าน ด้วยเหตุผลทางด้านการค้า และการแข่งขัน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้รายละเอียด และตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้เพิ่มเติมกับลูกค้า เมื่อเราได้รับการติดต่อ หรือส่งการสอบถามราคา (enquiry) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และมีการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วเท่านั้น

หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย - คลิกเพื่อดูรายละเอียด