justco co-working space Bangkok

Type

Size

Area

Search results (193)

208 Wireless Building / อาคาร 208 ไวร์เลส

Size: 100 - 200 sq.m., 500-800 sq.m.
Area: วิทยุ | Wireless Road
Asking Rental (Baht / sq.m.): 1,060.-

253 Asoke | อาคาร 253

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: อโศก | Asoke, สุขุมวิท | Sukhumvit
Asking Rental (Baht / sq.m.): Start 500.-

42 Tower / อาคาร 42 ทาวเวอร์

Size: Less than 100 sq.m., 200 - 500 sq.m.
Area: สุขุมวิท | Sukhumvit
Asking Rental (Baht / sq.m.): 550.-

66 Tower/ 66 ทาวเวอร์

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: สุขุมวิท | Sukhumvit
Asking Rental (Baht / sq.m.): 780

990 Rama IV (Abdulrahim Place) / อาคาร อับดุลราฮิม เพลส

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m.
Area: พระราม4 | Rama4
Asking Rental (Baht / sq.m.): 900-950.-

@ Sathorn Building / อาคาร แอท สาทร

Size: 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m.
Area: สาทร | Sathorn
Asking Rental (Baht / sq.m.): 700.-

ABC World/ เอบีซี เวิลด์

Size: Less than 100 sq.m., 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m., More than 1000 sq.m.
Area: พระราม9 | Rama9
Asking Rental (Baht / sq.m.): 400-600.-

AIA Capital Center / อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

Size: 100 - 200 sq.m., 200 - 500 sq.m., 500-800 sq.m., 800-1000 sq.m.
Area: รัชดาภิเษก | Ratchadapisek
Asking Rental (Baht / sq.m.): 1,000.-
Page 1 of 25
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย
หาออฟฟิศกับเรา ถูกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย - คลิกเพื่อดูรายละเอียด